Zásady zpracování osobních údajů

1 Úvod

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost Htech cz s.r.o. (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o vás, jakožto subjektu údajů zpracováváme (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“).

2 Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Na našich stránkách máte možnost nám osobní údaje sdělit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašeho dotazu. V této návaznosti o Vás zpracováváme následující osobní údaje:

ÚčelZpracovávané informace
Zodpovězení dotazuFirma, jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefon

3 Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:

ÚčelDoba zpracování
Zodpovězení dotazu Subjektu údajů1 rok

4 Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Níže uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Právo na odvolání souhlasu
Vašim základním právem je odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@htech.cz.

Právo na přístup
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz
Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává.

Právo na omezení zpracování
V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
  • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností

Právo na stížnost
V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na této stránce.

6 Cookies

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc. přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek.

Můžete odmítnout používání soubor

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Cookies použité na těchto stránkách si můžete nastavit zde.

Použití cookies můžete také omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Více informací ke cookies naleznete zde.

Máte dotaz?
Napište nám a my se ozveme!

Souhlasím, aby společnost Htech cz s.r.o. zpracovávala moje osobní údaje. Další informace ke zpracování naleznete v zásadách o zpracování osobních údajů.
Zobrazit vše