polski  |  english

POJEMNIKI I TACKI

Punnets and Trays

Pojemniki z tworzyw sztucznych stosowane są do pakowania produktów ważonych lub porcjowanych, pojemniki z produktem są następnie obciągane siatką lub pakowane w folię na automatach typu flowpack.

- tacki i pojemniki otwarte bez możliwości zamykania wieczkiem
- pojemniki otwarte do zamykania wieczkiem
- pojemniki z wieczkiem

    / POKAZAĆ WSZYSTKIE / POWRÓT