polski  |  english

MYCIE, POLEROWANIE

Washing and Polishing

Niezbędnym elementem każdej linii są urządzenia do mycia i polerowania warzyw. Pozwalają one na usunięcie pozostałości ziemi a także na wyszczotkowanie produktu co poprawia jego walory wizualne i przyczynia się do wzrostu wartości końcowej produktu. Czysty produkt jest łatwiejszy do sortowania, oraz poprawia dokładność ważenia.

    / POKAZAĆ WSZYSTKIE / POWRÓT